Trenutno Umanotera kot partner sodeluje v projektu CARE4CLIMATE, ki naslavlja ozka grla pri izvajanju Operativnega programa za zmanjševanje toplogrednih plinov (OP TGP), ki določa ukrepe, s katerimi bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030 za sektorje, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov (to so promet, kmetijstvo, raba energije v storitvenem sektorju in gospodinjstvih, emisije zaradi odlaganja odpadkov). Več o naših aktivnostih v sklopu projekta: CARE4CLIMATE

V preteklih letih smo izvajali mnogo aktivnosti, ki so naslavljale problem podnebnih sprememb. Pomembnejše navajamo v nadaljevanju:

Klima za podnebje (2018 – 2019)

Podnebni shod – budnica (2017)

Global Climate March Ljubljana (2015)

Slovenija znižuje CO2: Dobre prakse (2012 – 2016)

TEŠ 6 (2010 – 2013)

Ogljični odtis (2010 – 2011)

Kaj lahko storijo občine? – lokalne volitve 2010

Predavanje Podnebno sporočilo (2007 – 2011)

Film Neprijetna resnica (2006)

Oglejte si tudi naše aktualne projekte in kampanje

Sprehodite se skozi naše ostale pretekle dosežke