Padavinski režim

Leta, ko so Slovenijo prizadele obsežnejše poplave (vir: ARSO)

Povečanje zimskih padavin bo izrazitejše na vzhodu Slovenije. Tam bo konec stoletja lahko tudi več kot 60 % več zimskih padavin kot danes.

Ker bomo hkrati izgubili naravni zadrževalnik vode v obliki snežne odeje, se bo povečala nevarnost poplav.

Vse pogostejše poplave bodo vplivale zlasti na lastnike nepremičnin v bližini rek in na poplavnih območjih, saj bodo zavarovalnice njihove primere verjetno ocenile kot preveliko tveganje, izključena pa ni niti možnost preseljevanja na druge lokacije.Preberite več:
Razstavo Na vroči strani Alp je pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), sofinanciranega s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.