Pridelovanje hrane bo vse bolj zahtevno


Spremembe dolžine letne rastne dobe v Ljubljani, 1961-2016 (vir: ARSO)

V prihodnosti se bo skupaj z ozračjem segreval tudi vrhnji sloj tal. Rastna doba se bo podaljšala, na Primorskem tudi v zimsko obdobje. Kmetijske rastline bodo uspevale tudi na višjih območjih, možno bo uvajanje toplotno zahtevnejših rastlin.

V sušnih in vročih poletjih se bodo povečale potrebe po namakanju. Delavci v kmetijstvu in živina bodo poleti izpostavljeni večjim toplotnim obremenitvam.

Višje temperature bodo omogočile širjenje novih rastlinskih bolezni, škodljivcev in plevelov. Zaradi zgodnejšega razvoja rastlin spomladi bo pridelek še vedno ogrožalo tudi tveganje spomladanske pozebe.

Podnebne spremembe bodo prizadele ekosisteme in zmanjšale biotsko raznovrstnost, ki je varnostna mreža življenja na Zemlji. Izumrtje in upad populacij bosta vplivala na dostopnost virov hrane po vsem svetu, saj bo prehranjevalna veriga pretrgana.


Preberite več:
Razstavo Na vroči strani Alp je pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), sofinanciranega s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.