Podnebne spremembe bodo razlog za selitve

Poplave novembra 2012 (fotografija: Jaka Gasar).

Spremembe v naravnem okolju, kot so dvig morske gladine, dolgotrajne suše in pomanjkanje vode ter čedalje pogostejši ekstremni vremenski dogodki bodo postali glavni razlog za migracije po vsem svetu.

Na številnih območjih se bodo poslabšale razmere za kmetijstvo, trajno se bo zmanjšala zanesljivost preskrbe s hrano in vodo ter varnost ljudi in premoženja. Zato bodo ljudje prisiljeni zapustiti svoje domove in se seliti.

Število podnebnih beguncev bo po napovedih močno naraslo že do sredine stoletja. Nekateri od njih bodo prišli tudi v Slovenijo, kjer bodo razmere za preživetje še znosne.

Razvite države, med katerimi je tudi Slovenija, bodo morale zagotoviti finančna in materialna sredstva za prilagajanje in omilitvene ukrepe gospodarsko manj razvitih držav ter pomagati ljudem iz manj razvitih držav, ki jih bodo prizadele podnebne spremembe.


Preberite več:
Razstavo Na vroči strani Alp je pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), sofinanciranega s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.