Vode bo včasih preveč, drugič premalo

Povečanje največje dnevne višine padavin ob koncu stoletja (obdobje 2071–2100) v primerjavi z največjo dnevno višino padavin v današnjem podnebju (obdobje 1981–2010) (vir: ARSO)

Čeprav bo v Sloveniji konec stoletja manj padavinskih dni, bo v povprečju lahko do 30 % več letnih padavin (prikaz na Sliki 1). V prihodnosti bomo vse več padavin dobili v obliki močnih nalivov (Slika 2), kakršni se danes dogajajo izjemoma.

Povečalo se bo napajanje podzemne vode in Slovenija bo ostala z vodnimi viri bogata dežela. Hkrati pa se bo povečala nevarnost poplav.

Po drugi strani pa se bo do pomladi in poletja v gorah zadržalo manj snega, ki bi s taljenjem napajal struge rek v času, ko rastline vodo najbolj potrebujejo za rast.

Spremembe padavin bodo poleg kmetijstva najbolj prizadele energetiko.

Spremembam se bomo morali prilagoditi z zniževanjem izgub v omrežju, omejevanjem porabe vode v sušnih obdobjih in s sonaravnimi ukrepi za zadrževanje voda, ki nam bodo pomagali zadržati vodo v krajini, v primeru poplav pa upočasniti poplavne valove.


Preberite več:

Razstavo Na vroči strani Alp je pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), sofinanciranega s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.