Spreminjanje gozdov

Gozdne drevesne vrste se ne morejo seliti dovolj hitro, da bi sledile hitrim spremembam podnebja. Vrste, ki se novim razmeram ne bodo mogle prilagoditi, ne bodo preživele.

V slovenskih gozdovih je najbolj ogrožena smreka, dolgoročno pa tudi bukev, ki danes sestavljata pretežni del naših gozdov. V gozdovih prihodnosti bodo prevladovale bolj toploljubne drevesne vrste, kot so mediteranski borovci in puhasti hrast, katerih les je bistveno manj kakovosten.

Zaradi višjih temperatur in pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov bosta narasli pojavnost novih bolezni in škodljivcev ter pogostost gozdnih požarov, znanstveniki pa opozarjajo tudi na nevarnost širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki izpodrivajo domorodne.


Preberite več:
Razstavo Na vroči strani Alp je pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), sofinanciranega s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.