Spreminjanje gozdov

Gibanje emisij in ponorov v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) v obdobju 2005-2018 (vir: IJS-CEU)

Gozdne drevesne vrste se ne morejo seliti dovolj hitro, da bi sledile hitrim spremembam podnebja. Vrste, ki se novim razmeram ne bodo mogle prilagoditi, ne bodo preživele.

V slovenskih gozdovih je najbolj ogrožena smreka, dolgoročno pa tudi bukev, ki danes sestavljata pretežni del naših gozdov. V gozdovih prihodnosti bodo prevladovale bolj toploljubne drevesne vrste, kot so mediteranski borovci in puhasti hrast, katerih les je bistveno manj kakovosten.

Zaradi višjih temperatur in pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov bosta narasli pojavnost novih bolezni in škodljivcev ter pogostost gozdnih požarov, znanstveniki pa opozarjajo tudi na nevarnost širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki izpodrivajo domorodne.Preberite več: