Sušna obdobja

Časovni potek izhlapevanja (referenčne evapotranspiracije) na postaji Bilje pri Novi Gorici (vir: ARSO).

Skupna količina padavin poleti in jeseni se v prihodnje ne bo bistveno spremenila, drugačna pa bo njihova razporeditev. Toplejši zrak lahko namreč zadrži več vlage, preden se ta sprosti v obliki padavin. Zato bodo sušna obdobja daljša, prekinjale pa jih bodo močne padavine.

Pri nas lahko pričakujemo povečanje jakosti kratkotrajnih suš med posameznimi padavinskimi dogodki, sicer pa se bodo suše še posebej okrepile na območjih, kjer se te težave pojavljajo že danes.

Daljšim in intenzivnejšim sušam se bo morala prilagoditi tudi tehnologija kmetijske pridelave, med drugim z rabo pokrovnih rastlin, globino setve, izbiro kultivarjev in predvsem z namakanjem.


Preberite več:

Razstavo Na vroči strani Alp je pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), sofinanciranega s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.