Vročina in nove bolezni bodo ogrožale zdravje

Aedes aegypti, prenašalec virusa Zika

Izjemno visoke temperature in vročinski valovi predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi, pri starejših osebah ter kroničnih bolnikih pa celo ogrožajo življenja. Z višanjem temperature se bodo še stopnjevali tudi negativni vplivi vročinskega stresa na delovnem mestu. Posebej ogroženi bodo delavci v gradbeništvu, kmetijstvu, turizmu in predelovalnih dejavnostih.

Povečala se bo nevarnost izbruhov nalezljivih bolezni, ki jih prenašajo komarji, klopi in druge žuželke ter nevarnost širjenja tropskih bolezni po Evropi. Zaradi vse pogostejših in močnejših vremenskih ujm se bo povečalo tudi tveganje za poškodbe ljudi.

Pri obvladovanju zdravstvenih posledic podnebnih sprememb bodo pomembno vlogo odigrali socialno-ekonomski dejavniki. Tudi za Slovenijo bo pomembno, kako hitro se bo lahko odzvala na nastale razmere in predvsem, kako učinkovit bo njen zdravstveni sistem.


Preberite več:
Razstavo Na vroči strani Alp je pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), sofinanciranega s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.