Slovenske organizacije in institucije, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami:

Tuje inštitucije in organizacije:

Dokumenti

Še nekatere druge povezave: