Agenda 21 za Slovenijo, Prispevek nevladnih organizacij

agenda_slo_sVida Ogorelec Wagner

Umanotera, 1995

Projekt nevladnih organizacij Agenda 21 za Slovenijo je nastal kot odgovor na dejstvo, da se Slovenija v prehodnem obdobju ne približuje modelu trajnosti, temveč se od njega vse bolj oddaljuje. Čeprav predstavlja sprememba družbenega sistema izjemno priložnost za uveljavitev trajnostnega razvoja, se bojimo, da bomo to priložnost v naslednjih nekaj letih zapravili. Zaradi tega smo se odločili sprožiti javno razpravo o tem, kako doseči cilje trajnostnega razvoja v Sloveniji. Knjižica je nastala s skupnimi močmi 24 predstavnikov 19-tih slovenskih nevladnih organizacij s področja varstva okolja. Delo je potekalo v obliki dveh osrednjih in štirih regionalnih delavnic, na katerih smo določali poglavitne probleme okolja v Sloveniji in iskali odgovore na odprta vprašanja.

Izbrane teme se med seboj prepletajo in večkrat obravnavajo iste probleme iz različnih gledišč, kar je posledica dejstva, da obravnavamo isti družbeni ekosistem. Izbira samih tem nima ambicije pokriti vseh področij ali odgovoriti na vsa vprašanja – izbrali smo tista področja in vidike, za katere menimo, da so ključni za trajnostni razvoj Slovenije. Pri tem se zavedamo, da bo moral biti proces sprememb v smeri trajnosti dolgotrajen in temeljit, in v tem procesu bomo morali vsi skupaj odgovoriti na mnoga vprašanja, ki se jih danes niti ne zavedamo.

S tem dokumentom želimo predstaviti optimistični koncept človeške družbe kot samouravnavajočega sistema, ki se bo sam sposoben uravnotežiti z ostalo naravo, ne da bi morali za to žrtvovati gospodarski razvoj in kvaliteto življenja. Edina nujna žrtev bodo preživele družbene in gospodarske strukture. Iz vsebine: trajnostni razvoj, Slovenija in trajnostni razvoj, trije vidiki trajnosti, celostni pristop, življenjski stil, izobraževanje, nevladne organizacije, pravna država, ekonomski inštrumenti, industrija, energija, mesta in naselja, transport, turizem in rekreacija, kmetijstvo, varstvo narave, koraki k trajnosti.

Agenda 21 za Slovenijo, Prispevek nevladnih organizacij (pdf)