Agenda za spremembo s srečanja na vrhu, Agenda 21 in drugi dokumenti s Konference Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru – v razumljivem jeziku

agenda21 naslovka keatingKeating Michael

Umanotera, 1995

Leta 1992 se je največje število svetovnih voditeljev v zgodovini zbralo na Konferenci ZN o okolju in razvoju v Rio de Janeiru ter podprlo prizadevanja svetovne skupnosti za uveljavljanje načel trajnostnega razvoja. Sporočilo iz Ria je, da si moramo varovanje okolja in doseganje trajnostnega razvoja deliti kot skupno svetovno odgovornost ter da so potrebne korenite spremembe, če hočemo spremeniti netrajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje. Sprejeli so svetovni program ukrepov in ga poimenovali Agenda 21. Iz vsebine: družbene in gospodarske razsežnosti; gospodarjenjez naravnimi viri in njihovo varovanje; krepitev vloge pomembnejših skupin; sredstva za izvedbo trajnostnega razvoja; konvencije in načelne izjave.

Brezplačno tiskano publikacijo lahko dobite na Umanoteri, na Trubarjevi 50. Glede na to, da nam strošek poštnine predstavlja precejšnje breme, vas zato vljudno prosimo, da publikacijo osebno prevzamete na Trubarjevi 50 med 9. in 16. uro. Priporočamo vam predhodno najavo na telefonsko številko: 01/439-71-00.V primeru, da niste pogosto v Ljubljani, vam lahko publikacijo pošljemo tudi po pošti in svojo željo sporočite na info@umanotera.org.