Analiza donatorjev slovenskim nevladnim organizacijam (Analysis of donors for the Slovene NGO Sector)

Analiza donatorjev slovenskim nevladnim organizacijam je nastala v okviru programa Dobra družba, ki smo ga izvajali v Umanoteri. Program si je prizadeval izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Njegov temeljni namen je bil izkoristiti spregledani potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.