Analiza stanja na področju poznavanja trajnostnih elementov v kontekstu organizacije športnih dogodkov 

V okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki smo ga izvajali od marca 2012 do avgusta 2013, smo izvedli analizo stanja na področju poznavanja trajnostnih elementov v kontekstu organizacije športnih dogodkov. 

Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.