Analiza stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji

analiza_ZDM_naslovka

Umanotera, 2014

V Sloveniji imamo lahko do leta 2020 250 tisoč zelenih delovnih mest, na področju socialnega podjetništva pa še dodatnih 80 tisoč. Tako potencial razvoja novih zelenih delovnih mest, pa tudi ozelenjevanja obstoječih, ocenjujejo avtorji nove Analize stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji.

Analiza je del projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki ga je izvajala Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, projekt pa je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.

Več o projektu Spodbujamo zelena delovna mesta je na tej spletni povezavi.

Analiza stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji (povezava)