Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji

analiza trga 10 izdelkov_naslovka

Vida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2009

V skladu z usmeritvami Evropske unije tudi v Sloveniji potekajo priprave na uvajanje zelenih javnih naročil v prakso. Poročilo je prispevek v tem procesu in predstavlja indikativni pregled ponudbe okolju prijaznejših storitev in izdelkov v Sloveniji v desetih skupinah, ki jih je Evropska komisija v svojem priročniku Zeleno javno naročanje in spremljajoči dokumentaciji opredelila kot prednostne.

Za vsako od desetih skupin so predstavljeni vplivi izdelkov (proizvodnje, uporabe in odlaganja) ali storitev na okolje, opredeljena pa so tudi merila, ki zagotavljajo zmanjšanje teh vplivov. Glede na ta merila je bilo v okviru analize izvedeno evidentiranje ponudbe izdelkov in storitev, ki tem merilom zadoščajo. V veliko pomoč pri dokazovanju izpolnjevanja zahtev po merilih so certificirane oznake, okoljski znaki (evropski in nacionalni oz. neodvisni), katerim je v analizi posvečena posebna pozornost.

Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji (pdf)