Cilji zmanjševanja toplogrednih izpustov – strokovne podlage

cilji zmanjsevanja_naslovka

Vida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2009

Slovenska vlada začenja proces oblikovanja podnebne strategije in pripravo zakona, vzporedno potekata prenova Strategije razvoja Slovenije in Nacionalnega energetskega programa. Vprašanje o nacionalnih podnebnih ciljih bo eno osrednjih in bo zaznamovalo ne le naše izpolnjevanje etične odgovornosti za vzdrževanje stabilnega podnebja, temveč tudi energetsko-razvojne vzorce prihodnjih desetletij.

Namen dokumenta Cilji zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov je predstavitev ključnih vprašanj, spoznanj strokovnjakov, odzivov nevladnih organizacij in stališč oz izkušenj nacionalnih vlad pri zastavljanju podnebnih ciljev. Informacije so namenjene kot podpora za boljše, bolj argumentirane odločitve tistih, ki bodo postavljali nacionalne cilje v Sloveniji in oblikovali stališča do mednarodnih ciljev.

Cilji zmanjševanja toplogrednih izpustov – strokovne podlage (povezava)