Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj

eu_slo_tr_sEugene Clancy, John Hontelez in ostali

Umanotera, 1998

V okviru mednarodnega projekta “Osveščanje javnosti o Evropski uniji” je izšla priročna knjižica z naslovom Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj. V knjižici boste našli osnovne informacije o Evropski uniji, njeni zgodovini, politiki in procesih odločanja. Spoznali boste, kako so v zadnjih osmih letih potekale razprave in kakšne odločitve so bile sprejete pri pripravah na pogajanja z državami kandidatkami. Izvedeli boste, kakšne so zahteve Evropske unije v zvezi z zakonodajo in prakso (tako imenovani acquis communautaire ali pravni red EU) na področju okolja.

Knjižica podrobneje obravnava tudi promet, kmetijstvo in energetiko. Prav tako govori o strukturnih skladih Evropske unije. Del publikacije je namenjen predstavitvi procesa vključevanja Slovenije, zaščitni zakonodaji in vlogi nevladnih organizacij. Iz vsebine: kratka zgodovina in inštitucije EU; širitev EU; okoljska politika Evropske unije; približevanje Slovenije Evropski uniji; okoljska pristopna strategija Slovenije; zaščitna zakonodaja RS; okoljske nevladne organizacije in pridruževanje EU; EU in trajnostni razvoj; kmetijska politika EU; strukturni skladi; promet; energetika.