Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 1. zvezek, Ključ za iclejev priročnik za okoljsko upravljanje

iclei_1_sHewitt Nicola

Umanotera, 1997

Projekt za pripravo priročnika je bil zasnovan z namenom, da ponudi informacije ter znanje in izkušnje vsem, ki sodelujejo pri odločanju o okoljskem upravljanju na lokalni ravni v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Priročnik je namenjen zlasti tistim, ki so v lokalni skupnosti odgovorni za okoljsko upravljanje in predstavnikom lokalne samouprave. Usmerjen je v srednje velika in majhna mesta ter naselja. Cilj in namen je svetovati o vprašanjih ravnanja z okoljem, ki se odpirajo, kadar ljudje živijo blizu skupaj in razvijajo skupnosti, ki so večje od nekaj kmetij, torej mesta in naselja, kjer je verjetno potrebna komunalno urejena oskrba z vodo in je treba pobirati in odvažati smeti.

Priročnik ne ponuja veliko dokončnih rešitev za določene probleme, ampak se bolj osredotoča na proces ustvarjanja sistematičnega pristopa za načrtovano delovanje. Velik del priročnika sestavljajo primeri iz prakse in primeri za proučevanje, tako da je nakazanih veliko praktičnih idej. Okoljska politika v Iclejevem priročniku je sinteza usklajevanja različnih, pogosto tudi nasprotujočih si interesov. To usklajevanje je zapleten upravljalski proces. V njem se prepletata stroka in politika.

Publikacija je na voljo samo na ogled v knjižnici Umanotere, naTrubarjevi 50. Ogledi so možni med 9. in 16. uro ob predhodni najavi na telefon 01/439 71 00.