Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 2. zvezek, Priročnik za načrtovanje okoljskih dejavnost

iclei2Hewitt Nicola

Umanotera, 1997

V 28. poglavju Agende 21 je vključen poziv vsem lokalnim skupnostim, naj pripravijo lastne lokalne agende 21, v katerih naj splošne cilje Agende 21 preoblikujejo v konkretne načrte in dejavnosti za svoje posebne in značilne lokalne razmere.

Temelj priročnika je celoten proces načrtovanja okoljskih dejavnosti. Prikazani model ni dokončen, potrebno ga je prilagoditi lokalnim razmeram. Vendar pa daje smernice in kontrolni seznam dejavnosti, ki jih je treba upoštevati in jih lahko izvaja vsaka skupnost ne glede na to, kako omejena so njena sredstva. Poleg tega je model teoretični postopek in v resničnem življenju je malo verjetno, da si bodo posamezni koraki sledili v predvidenem vrstnem redu.

Publikacija je na voljo samo na ogled v naši knjižnici, na sedežu Umanotere, Metelkova 6. Ogledi so možni med 9-16h ob predhodni najavi na telefon 439 71 00.