Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 3. zvezek, Inštitucionalni okvir za okoljsko upravljanje na lokalni ravni

iclei prirocnik 3 naslovkaHewitt Nicola

Umanotera, 1997

Po drugi svetovni vojni problemi urbanega okolja zaradi industrializacije eksponencialno naraščajo. Zato velemesta in mesta danes tarejo različni problemi: onesnaženi zrak, voda in zemlja; izčrpani naravni viri; hrup; poškodovane krajine; zmanjšanja biotska raznovrstnost (manjše število živalskih in rastlinskih vrst); izguba zelenega prostora; kopičenje motornih vozil in ceste, ki so se spremenile v kanale avtomobilskega prometa, namesto da bi bile prostor za prebivalce in otroke in propadanje zdravja ljudi.

Kako lahko uspešno rešujemo te probleme? V tem poglavju obravnavamo tri načine, kako lahko lokalna vlada bolje rešuje probleme okolja. To so:

• spreminjanje ali vzpostavljanje upravne in politične organiziranosti lokalne vlade;

• izboljšanje lokalnih kadrovskih zmogljivosti za okolje;

• sodelovanje z drugimi lokalnimi vladami ali združenji in mrežami lokalnih vlad.

Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 3. zvezek, Inštitucionalni okvir za okoljsko upravljanje na lokalni ravni (pdf)