Kako resno Evropska unija obravnava trajnostni razvoj?, Vključevanje okoljevarstvenih načel v politiko drugih sektorjev EU

eu_tr_sVida Ogorelec Wagner

Umanotera, 2000

Knjižica obravnava splošne tokove in razprave o oblikovanju okoljske politike EU. Podaja oceno rezultatov dosedanje okoljske politike, izkušenj in poskusov vključevanja okoljskih interesov v politiko sektorjev. Opisuje zapleteno pripravljanje horizontalnih inštrumentov vključevanja okolja in povzema aktualno razpavo o strategiji trajnostnega razvoja EU. Poskuša podati objektivno oceno z gledišča okoljevarstvenikov in predstavlja ideje, kritike in predloge organizacije, ki je še posebej dejavna na teh pogosto precej abstraktnih področjih. Iz vsebine: Okoljski akcijski programi EU, Amsterdamska pogodba, Sektorske strategije, Horizontalni inštrumenti, Strategija trajnostnega razvoja EU.

Kako resno Evropska unija obravnava trajnostni razvoj? (pdf)