Moderiranje skupinskih procesov, Priročnik za moderatorje (2., dopolnjena izdaja)

moderatorCirila Toplak in soavtorji

Umanotera, 2002

V življenju pripadamo najrazličnejšim skupinam. Skupine sestavljajo posameznice in posamezniki, ki imajo vsak svojo družino, prijatelje, družbene vezi, kulturne vrednote, znanja, sposobnosti, sodelavce, spolne partnerje, pripadajo skupnosti, prostovoljnim združenjem, domačemu kraju, narodu in imajo svoje mesto v družbi. Na osnovi naštetih vezi in pripadnosti se pri posamezniku oblikujejo značilnosti, zamisli, prepričanja, predsodki, želje, smisel za humor, raven strpnosti, spomini, upi, strahovi, sanje, misleni tok, načini izražanja, vedenjski vzorci. V skupinah se oblikuje sinergija, kombiniran učinek energij posameznikov, ki presega zgolj vsoto posameznih energij.

Naloga moderatorja je, da vsakega izmed članov skupine spodbudi k razmišljanju in tako prispeva k aktivnejšemu sodelovanju, medsebojnemu razumevanju in delitvi odgovornosti vseh članov skupine v skupinskem procesu.Potreba po moderiranju je odvisna od ciljev skupinskega dela. Delovne skupine morajo opredeliti vloge in odgovornosti v okviru različnih projektov, razrešiti konflikte z daljnosežnimi posledicami ali pripraviti uvedbo nove tehnologije v svoje delovno okolje. Iz vsebine: tehnike moderiranja, osnovne metode skupinskega dela, mediacija, koristni napotki in orodja.

Publikacija je na voljo samo na ogled v knjižnici Umanotere, na Trubarjevi 50, med 9. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko št.  01/439 71 00 01/439 71 00 .