Moje pravice in moje koristi, Državljanske pravice pri varovanju okolja

moje pravice naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Vsak državljan ima pravico živeti v zdravem življenjskem okolju. Smoter okoljske politike je, da vzpostavlja in upravlja dejavnosti za ustvarjanje kakovostnega in zdravega življenjskega okolja za nas vse. Temeljni pravni akt okoljske politike v Sloveniji je Zakon o varstvu okolja, ki nam vsem omogoča dostop do informacij o okolju in sodelovanje pri odločanju o posegih v naše življenjsko okolje.

Vsak državljan ima pravico neposredno ali posredno sodelovati v določenih upravnih postopkih presoje vplivov na okolje načrtovanih posegov v prostor. Namen takšnih postopkov je, da še pred samim posegom v prostor preverimo, presodimo njegovo sprejemljivost v okolju. Ker nihče nima pravice upravičeno posegati v pravice drugega, postopek presoje vplivov na okolje omogoča, da se vanj vključijo zainteresirani ali prizadeti državljani. Na ta način lahko državljani uspešno zaščitijo svoje pravice in pravne koristi.

Moje pravice in moje koristi, Državljanske pravice pri varovanju okolja (pdf)