Napotki za vzpostavitev trajnostnega učnega poligona na prostem

Kako pristopiti k vzpostavljanju učnega poligona v našem kraju? Kdo so lokalni zanesenjaki, ki lahko igrajo ključno vlogo pri tem procesu? Kako v proces načrtovanja vključimo skupnost? Na kaj moramo biti pri sami vzpostavitvi še posebej pozorni? Kako poskrbeti za trajnostnost prostora in kako o njej komunicirati? Kako prostor uporabljati?

V pomoč pri iskanju odgovorov na zapisana vprašanja so vam lahko napotki za vzpostavitev trajnostnega učnega poligona na prostem, ki smo ga pripravili v Umanoteri. Koristni napotki so zanimivi za vse, ki bi vas vzpostavitev takšnega prostora zanimala ali pa bi o tem želeli več informacij. 

Ciljne skupine za vzpostavitev trajnostnih učnih poligonov na prostem so šole, mladinski centri, nevladne organizacije ter vsi, ki imajo za to primerne prostore. Četudi smo identificirali glavne ciljne skupine, ki jim napotki lahko koristijo, so namenjeni vsem, ki jih zanima, kako vzpostavitev trajnostnega učnega poligona poteka v praksi, zato bomo veseli tudi vsakršne delitve.

Napotki za vzpostavitev trajnostnega učnega poligona so na voljo na povezavi tukaj.