Obisk v naravi – Kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji

Zloženka Obisk v naravi (september 2018) predstavlja kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji. Smernice temeljijo na že uveljavljenem, a ne zapisanem konsenzu slovenske družbe in je neke vrste dogovor med lastniki zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki svoje dejavnosti izvajajo v naravi, ostalo civilno družbo in pristojnimi institucijami. Cilj kodeksa je bolje informirati obiskovalce narave ter turiste, kako se v Sloveniji obnašamo v naravi.