Ocena izvajanja Nature 2000 v EU25

natura_2000___logoWWF, 2006

Poročilo organizacije WWF “Natura 2000 in Europa, Implementation status of the Habitats Directive in the EU-25 Member States, Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey”

Kratka vsebina WWF-ovega poročila (v angleščini)

Celotno WWF-ovo poročilo (v angleščini)