Odgovornost kmetov, povezana z uporabo gensko spremenjenih organizmov, Pravna vprašanja v zvezi z gojenjem gensko spremenjenih organizmov

Odgovornost kmetov naslovkaMoeller David R.

Umanotera, 2002

Besedilo je nastalo v Združenih državah Amerike in je namenjeno osveščanju ameriških kmetov o tem, s kakšnimi vrstami odgovornosti se lahko v prihodnje soočajo zaradi gojenja gensko spremenjenih organizmov. Čeprav je razlaga potencialnih odgovornosti prilagojena pravnemu sistemu v ZDA, bo v pomoč tudi slovenskim kmetom, ki se bodo morda soočali s podobnimi problemi, če bomo v Sloveniji dovolili sproščanje GSO v okolje.

Odgovornost kmetov, povezana z uporabo gensko spremenjenih organizmov, Pravna vprašanja v zvezi z gojenjem gensko spremenjenih organizmov (pdf)