Odpadki – izobraževanje in obveščanje državljanov

Albin Keuc

odpadki_izobrazevanjeUmanotera, 2003

Vedno večja ozaveščenost o stanju okolja in poročila o ekoloških nesrečah v nas pogosto zbujajo občutek, da posameznik ne more prispevati ničesar k izboljšanju stanja. Prav na področju ravnanja z odpadki pa je vrsta lokalnih skupnosti po svetu dokazala, da je ključ rešitve tega problema v vsakem od nas.

Odpadki nastajajo ob vsaki naši dejavnosti, povsod kjer smo doma, v šoli, podjetju. Ločeno zbiranje odpadkov nima smisla, če ga ne podpira celoten sistem, ki zagotavlja, da bo ločeno zbran material vnovič uporabljen, recikliran ali kompostiran. Lokalne skupnosti so bile do konca leta 2003 dolžne uvesti sistem ločenega zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov ter odpadne embalaže. Sistem pa bo učinkovito deloval, če bomo poskrbeli za čimveč ločeno zbranega materiala in njegovo čim večjo čistost, kar zagotavlja večje možnosti za recikliranje. Sodelovanje gospodinjstev v sistemu, zbrane količine in čistost materiala je v veliki meri odvisno od trajnega izobraževanja in obveščanja. Priročnik želi ponuditi predloge, kako zasnovati, izvajati in ocenjevati takšno kampanjo. Predstavlja nabor praktičnih primerov obveščanja in informiranja različnih ciljnih skupin.

Odpadki – izobraževanje in obveščanje državljanov (pdf)