Odpadki: Problem ali priložnost? Predstavitve in magnetogram strokovnega posveta na temo ravnanja z odpadki v RS

odpadki problem ali priloznost naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Prispevki:

  • Odpadki: Problem ali izziv? Predstavitev rezultatov projekta ocene izvajanja odpadkovne zakonodaje in doseganja strateških ciljev, Albin Keuc
  • Odpadki in lokalna skupnost, Igor Draksler
  • Industrija in odpadki – zmanjševanje na viru, dr. Viktor Grilc
  • 50 % manj odpadkov na odlagališče – primer Vrhnika, Maja Gunstek in Jernej Fefer
  • Izobraževanje in informiranje za ravnanje z odpadki, dr. Marinka Vovk
  • Opredelitev problema in nameni in cilji komunikacijske podpore ravnanju z odpadki, Darinka Pek Drapal
  • Zgodovina Zero Waste ideje, Erika Oblak

Odpadki: Problem ali priložnost? Predstavitve in magnetogram strokovnega posveta na temo ravnanja z odpadki v RS (pdf)