Ogledalo vladi 2000 – 2002

ogledalo vladi 2002Marjana Dermelj, urednica

Umanotera, 2003

Trajnostni razvoj je sprejet kot nova razvojna paradigma, ki enakovredno vključuje gospodarsko, družbeno in okoljsko komponento. Obstaja pa velik razkorak med deklarativno opredelitvijo za trajnostni razvoj in izvajanjem zakonodaje ter ukrepov, ki tak razvoj omogočajo. To ni samo slovenski problem, ampak se z njih soočajo tudi drugje.

Implementacijski deficit se kaže v nezadostnem izvajanju sprejetih zakonov in strateških dokumentov ter v neučinkovitosti delovanja vlade in njenih organov v sestavi. Lahko govorimo tudi o integracijskem deficitu oziroma o premajhni vključenosti okoljskih vsebin v sektorske politike. Premoščanje teh vrzeli je nujno ne le zaradi EU, ampak tudi zaradi izboljšanja učinkovitosti porabe javnih sredstev, zaradi povečanja stopnje demokratičnosti in prvenstveno zaradi izboljšanja stanja okolja v Sloveniji. Pri tem moramo pomagati tudi nevladne organizacije z izvajanjem svoje nadzorne vloge in s sooblikovanjem zakonodaje ter z uvajanjem novih/drugačnih idej v ustaljene vzorce delovanja družbe.

Prav zato je skupina predstavnikov slovenskih okoljskih nevladnih organizacij leta 2000 začela izvajati projekt Ogledalo vladi. V prvi fazi smo ocenili in medsebojno primerjali predvolilne programe političnih strank z vidika varstva okolja, narave in trajnostnega razvoja in z analizo pokazali, kako pomanjkljivo so bile te vsebine vključene v predvolilne programe. V drugi fazi smo pripravili seznam 64 indikatorjev za merjenje učinkovitosti dela vlade za področje okolja, narave in trajnostnega razvoja. Tretja faza se je začela decembra leta 2002 v partnerstvu z EEB iz Bruslja.

Pripravili smo dokument, v katerem so predstavljeni rezultati dela desetih predstavnikov različnih nevladnih organizacij, ki so v polletnem obdobju na 15 področjih analizirali delo vlade v prvi polovici njenega mandata (2000-2002). Analizo smo pripravili na podlagi ocene izvajanja strateških in drugih ključnih dokumentov ter sprejetih zakonov in programov, za katere smo poskušali oceniti, kako dobra je njihova operacionalizacija.

Ogledalo vladi 2000 – 2002 (pdf)