Ogljični odtis: uvod za podjetja in organizacije

ogljicni odtis naslovkaUmanotera, 2009

Najpomembnejši toplogredni plin, ki ga ustvarjajo človeške dejavnosti, je ogljikov dioksid (CO2). Praktično vse človeške dejavnosti povzročajo izpuste CO2, posledica teh pa so podnebne spremembe.

Več v publikacijah: