Postopek presoje vplivov na okolje za začetnike, Mehanizem sodelovanja in udeležbe javnosti

PVO_za_zacetnike_dAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Priročnik Postopek presoje vplivov na okolje, Mehanizem sodelovanja in udeležbe javnosti je vodič po upravnem postopku presoje vplivov na okolje. Ta postopek, določen v Zakonu o varstvu okolja, predvideva sodelovanje javnosti. Nekatere vrste posegov v prostor lahko bistveno spremenijo, ogrozijo ali kako drugače vplivajo na naše življenjsko okolje. Sodelovanje javnosti v postopku izdajanja gradbenega ali lokacijskega dovoljenja za poseg v prostor omogoča varstvo naše ustavne pravice do življenja v zdravem življenjskem okolju. Da bi to pravico učinkovito zavarovali, moramo poznati ne samo postopek presoje vplivov na okolje, ampak tudi njegovo vsebino.

Priročnik je zasnovan predvsem v obliki vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo zbirali v nekaterih konkretnih postopkih, ki so se jih udeležili občani, organizacije državljanske pobude ali nevladne organizacije. Nekaterih postopkov smo se udeležili kot opazovalci. Z njihovo pomočjo smo lahko pripravili izbor vprašanj in oblikovali vsebinske odgovore. Hkrati smo hoteli na tem mestu še zbrati informacije, potrebne tistim, ki si bodo želeli raziskovati še naprej, poiskati dodatne informacije in izkušnje s tovrstnimi postopki drugod po svetu.

Postopek presoje vplivov na okolje za začetnike, Mehanizem sodelovanja in udeležbe javnosti (pdf)