Presoje vplivov na okolje, Mehanizem udeležbe javnosti v procesih okoljskega odločanja

presoja_vplivi_okoljeAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Ta povzetek je pripravljen v sklopu projekta z naslovom Trije vidiki delovanja NVO na treh področjih okoljskega pravnega reda. Prvi vidik projekta vsebuje pregled in oceno dosedanjih izkušenj sodelovanja javnosti v procesu presojanja vplivov na okolje v upravnem postopku izdajanja dovoljenj za poseg v okolje. V drugi fazi smo izvedli ekspertno delavnico in na podlagi njenih rezultatov ter rezultatov statistične obdelave zakonodajalcu, upravnim organom, investitorjem in državljanom pripravili niz priporočil za izboljšanje učinkovitosti postopka PVO.

Evalvacija rezultatov nam je dala precej realno podobo o tem, kar nas je na začetku projekta zanimalo: na podlagi analize stanja pripraviti niz priporočil za povečanje učinkovitosti in izboljšanje možnosti sodelovanja javnosti in tudi njene aktivne udeležbe v postopku presoje vplivov na okolje. Iz vsebine: prevzemanje in izvajanje okoljske zakonodaje Evropske unije; postopki PVO in sodelovanje javnosti v EU; zakonodaja PVO v Sloveniji; sodelovanje javnosti v postopkih odločanja; sodelovanje javnosti v postopkih PVO v Sloveniji; sodelovanje javnosti v postopkih PVO – videnje investitorjev; ocena uspešnosti.

Publikacija je na voljo samo na ogled v knjižnici Umanotere, na Trubarjevi 50, med 9. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko št.  01/439 71 00 01/439 71 00 .