Priročnik za razlago politike EU o vodah na podlagi okvirne direktive o vodah

eu_vode_sLanz Klaus, Stefan Scheuer

Umanotera, 2001

Evropski okoljski biro (EEB) je bil od samega začetka mnenja, da je ravnanje z vodami eno od pomembnejših področij njegovega delovanja. Pred leti je zato začel kampanjo za vodo, da bi spodbudil dejavnosti evropskih nevladnih organizacij in vplival na razvoj nove politike EU o vodah. Okvirna direktiva o vodah (ODV) se je vseskozi razvijala v kompromis med številnimi posameznimi interesi in najtehtnejšimi mnenji, zato je njeno besedilo zelo kompleksno in praktično nerazumljivo za širšo javnost. Prav zaradi zapletenega in nejasnega besedila ODV menijo v EEB, da je treba direktivo splošni javnosti in okoljskim nevladnim organizacijam vse Evrope predstaviti pregledno in razumljivo. Ta priročnik naj bi opravil to pomembno nalogo.

Vsebuje pregled sedanjih zakonov v EU za področje voda, s pomočjo ocene in analize ključnih vsebin pa natančno razlaga novo politiko EU o vodah. Poseben poudarek smo namenili političnim možnostim za prihodnje dejavnosti, saj je ODV edini zakonodajni okvir za zaščito voda v EU in državah kandidatkah v prihodnje, kar pa zahteva še veliko naknadnih političnih in tehničnih procesov. Vendar priročnik ne skuša poglobljeno zaobjeti vseh vsebin, temveč pomeni poskus razlage politike EU o vodah uvod v skladu z ODV. Da bo nov način ravnanja z vodami v EU izvedljiv, da bo postal razumljiv za širšo javnost in da bo navsezadnje ODV postala pravni inštrument, ki bo omogočil pozitivne okoljske rezultate, pa bo treba pripraviti nove priročnike in organzirati še vrsto seminarjev ter konferenc.

Publikacija je na voljo samo na ogled v knjižnici Umanotere, na Trubarjevi 50, med 9. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko št.  01/439 71 00 01/439 71 00 .