Ravnanje z odpadki v Sloveniji, Povzetek ocene izvajanja zakonodaje in doseganja strateških ciljev

ravnanje z odpadki naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Gospodarjenje in ravnanje z odpadki se nahaja na samem začetku. Z vstopom v EU smo se zavezali k spoštovanju njenih načel. Bistveni moment sodobne Evrope je zagotovo spoštovanje zakonov. Umanotera se je v letu 2001 odločila izvesti pregled izvajanja zakonodaje s področja ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov ter izvajanja ukrepov in doseganja ciljev, določenih v strateških usmeritvah ravnanja z odpadki in v nacionalnem programu varstva okolja.

Pričujoče poročilo je rezultat večmesečnega zbiranja podatkov, poizvedovanj, intervjujev in raziskav o stanju na področju izvajanja pravilnikov o ravnanju in odlaganju odpadkov ter ugotavljanja doseganja ciljev iz strateških usmeritev ravnanja z odpadki in nacionalnega programa varstva okolja.

Ravnanje z odpadki v Sloveniji, Povzetek ocene izvajanja zakonodaje in doseganja strateških ciljev (pdf)