Raziskava o najpomembnejših slovenskih izzivih v zvezi s trajnostnim razvojem, ki jih je mogoče rešiti s spremembami ravnanja posameznikov

V okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki smo ga izvajali od marca 2012 do avgusta 2013, smo izvedli raziskavo o najpomembnejših slovenskih izzivih v zvezi s trajnostnim razvojem, ki jih je mogoče rešiti s spremembami ravnanja posameznikov. 

Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.