Raziskovalno poročilo Izobraževanje in usposabljanje v slovenskih nevladnih organizacijah

Raziskovalno poročilo Izobraževanje in usposabljanje v slovenskih nevladnih organizacijah (november 2005) je nastalo v okviru programa Dobra družba, ki smo ga izvajali v Umanoteri. Program si je prizadeval izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Njegov temeljni namen je bil izkoristiti spregledani potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.