Širitev EU in gensko spremenjeni organizmi: zasledovanje pomične tarče, Posledice širitve EU za vzhodnoevropsko kmetijsko in prehrambno politiko

pomicna_tarcaThomas Schweiger

Umanotera, 2001

Poročilo podaja pregled glavnih zakonov EU za področje GSO, ki se uporabljajo v hrani in kmetijstvu in ki so jih pridružene članice iz SVE prenesle v domačo zakonodajo. Zavrnitev gensko spremenjene hrane s strani potrošnikov v EU povzroča stalno spreminjanje zakonov in nastanek številnih novih zakonodajnih predlogov. EU si prizadeva za preglednejše in strožje zakone na tem področju. Predstavljene so prenekatere težave novih članic z usklajevanjem lastne zakonodaje s spreminjajočo se zakonodajo EU.

Publikacija je na voljo samo na ogled v knjižnici Umanotere, na Trubarjevi 50, med 9.in 16. uro. Prosimo vas, da se predhodno najavite na telefonski št.  01/439 71 00  01/439 71 00 .