Slovenija – območje brez gensko spremenjenih organizmov (GSO), Edini način za zaščito raznovrstnosti in za razcvet ekološkega kmetijstva

slovenija brez gso naslovkaKruszewska Iza

Umanotera, 2001

Poročilo je rezultat raziskave, ki je bila narejena z namenom, da se določi trenutna stopnja komercializacije gensko spremenjenih rastlin in stopnja pravnega nadzora nad genskimi tehnologijami v Sloveniji. Namen poročila je preprečiti, da bi Slovenija postala odlagališče za to nevarno tehnologijo in njene izdelke.

Iz vsebine: Slovensko kmetijstvo in biotska raznovrstnost; Politično, pravno in znanstveno ozračje; Možni viri kontaminacije z GSO v Sloveniji; Zakonodaja v pripravi; Zaskrbljenost trga; Priporočila: Slovenija – območje brez GSO; Posledice vstopa v EU; Umanotera zahteva; Razlika med tradicionalno biotehnologijo in genskim inženiringom; Okoljska tveganja in tveganja za zdravje; Greenpeacov predlog sistema za označevanje glede na proizvodni proces.

Publikacija je na ogled v knjižnici Umanotere, na Trubarjevi 50, med 9. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko št.  01/439 71 00 01/439 71 00.

Slovenija – območje brez gensko spremenjenih organizmov (GSO), Edini način za zaščito raznovrstnosti in za razcvet ekološkega kmetijstva (pdf)