Teze za trajnostno prometno politiko

Koalicija za trajnostno prometno politiko, 2005

Koalicija za trajnostno prometno politiko Slovenije je pripravila Teze za trajnostno prometno politiko, kjer v uvodnem delu podaja opis stanja, do katerega je pripeljala sedanja obstoječa ali neobstoječa prometna politika Slovenije, in pojasnjuje, zakaj so se organizacije odločile, da se povežejo v Koalicijo. V drugem delu Tez je predstavljena oceno prometne politike, ki jo je predlagala vlada.

Teze za trajnostno prometno politiko (pdf)