Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb

cec5 naslovkaUmanotera, 2014

Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb je nastal kot rezultat sodelovanja Umanotere pri projektu o trajnostni gradnji CEC5. Vsebuje prispevke o spodbujanju energijske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije prek demonstracijskih projektov obnove javnih stavb.

Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb (povezava)