Zelena delovna mesta – e-seminarji

Novo Mesto2Po uspešno izvedenih 24 seminarjih v vseh regijah v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta smo iz njih posneli dva e-seminarja, ki sta sestavljena vsak iz devetih delov. Seminarja sta na vpogled vsakomur za še obsežnejše spobujanje zelenih delovnih mest. Za ogled posameznega dela e-seminarja kliknite na povezavo, vpeto v njegov naslov.

E-seminarji za občine:

E-seminarji za podjetja: