Zelena delovna mesta: katalog dobrih praks

katalog ZDM naslovka

Katalog dobrih praks, ki je nastal ob zaključku projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, najdete na tej spletni povezavi:

http://zelenadelovnamesta.si/upload/Katalog%20dobrih%20praks%20ZDM.pdf