Zelena delovna mesta: priporočila za nadaljnje ukrepe

priporocila_ZDM_naslovka

Priporočila ključnim deležnikom za nadaljnje ukrepe, ki so nastala ob zaključku projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, najdete na tej spletni povezavi:

http://zelenadelovnamesta.si/upload/Priporo%C4%8Dila%20ZDM%202014.pdf