Življenje na zavarovanih območjih

zavarovana%20obmBarbara Skaberne, urednica

Umanotera, 2005

Posvet z naslovom Življenje na zavarovanih območjih je potekal 17. decembra 2004, v dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani. Organizirali so ga sodelavci Državnega sveta RS, Umanotere ter Kulturnega društva Naša Slovenija – Slovenia Nostra. Namen posveta je bil spodbuditi razmislek in dialog o vlogi in pomenu zavarovanih območij ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.

Članke za zbornik so prispevali:

 • dr. Renata Slabe Erker: Ekonomsko vrednotenje varovanja dediščine;
 • mag. Katarina Groznik Zeiler: Razvojni pomen zavarovanih območij in njihova umestitev v strateške razvojne dokumente;
 • dr. Milan Orožen Adamič: Ravnamo s prostorom in okoljem racionalno;
 • Alma Vičar: Povezovanje naravne in kulturne dediščine ter urejanje prostora v zavarovanih območjih;
 • dr. Naško Križnar: Prostorske vrednote kot dediščina;
 • Marko Pretner: Dolina Trenta v Triglavskem narodnem parku;
 • W. M.N. Eggenkamp: How to restore (in) a protected area, or the role of Stadsherstel Amsterdam in restoring the city;
 • Andrej Sovinc in Flavio Bonin: Krajinski park Sečoveljske soline – primer dobre prakse;
 • Bernard Goršak: Zakaj ni slabo biti doma v Kozjanskem parku;
 • dr. Marko Koščak: Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine;
 • Špela Spanželm in Marjutka Hafner: Uvod.

Publikacija je na ogled v knjižnici Umanotere, na Trubarjevi 50, med 9. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko št.  01/439 71 00 01/439 71 00 .

Življenje na zavarovanih območjih (pdf)