Poročilo Zelena proračunska reforma: politično in zakonodajno ozadje ter primeri iz drugih držav

Namen projekta Ozelenjevanje občinskega proračuna je bil opolnomočiti lokalne skupnosti za prispevanje k prehodu v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo in trajnostno družbo z zeleno reformo občinskih proračunov. V okviru projekta je nastalo poročilo o uporabi proračunskih mehanizmov za podporo prehodu v nizkoogljično in krožno gospodarstvo: Zelena proračunska reforma: politično in zakonodajno ozadje ter primeri iz drugih držav (marec 2017).

 

Analiza ankete “Kaj si slovenski turisti želijo od potovanj in na potovanjih?”

Odgovorni turizem je okolju in ljudem prijaznejši odgovor na izzive sodobnega množičnega turizma. Je najboljša izbira vsakega posameznika, ki želi svoje potovanje doživeti v neposrednem stiku z domačini ter v spoštovanju njihovih vrednost in lokalnega okolja. Umanotera je v partnerstvu z društvom Humanitas in burkinafaškim društvom Kafuli v okviru projekta Do trajnostnega razvoja preko odgovornega turizma in pravično-trgovinskega povezovanja v Burkina Fasu pričela delovati na področju odgovornega turizma.

V izdani analizi ankete smo želeli odgovoriti na vprašanje “Kaj si slovenski turisti želijo od potovanj in na potovanjih?”

Raziskovalno poročilo Izobraževanje in usposabljanje v slovenskih nevladnih organizacijah

Raziskovalno poročilo Izobraževanje in usposabljanje v slovenskih nevladnih organizacijah (november 2005) je nastalo v okviru programa Dobra družba, ki smo ga izvajali v Umanoteri. Program si je prizadeval izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Njegov temeljni namen je bil izkoristiti spregledani potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.

Analiza donatorjev slovenskim nevladnim organizacijam (Analysis of donors for the Slovene NGO Sector)

Analiza donatorjev slovenskim nevladnim organizacijam je nastala v okviru programa Dobra družba, ki smo ga izvajali v Umanoteri. Program si je prizadeval izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Njegov temeljni namen je bil izkoristiti spregledani potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.

Analiza stanja na področju poznavanja trajnostnih elementov v kontekstu organizacije športnih dogodkov 

V okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki smo ga izvajali od marca 2012 do avgusta 2013, smo izvedli analizo stanja na področju poznavanja trajnostnih elementov v kontekstu organizacije športnih dogodkov. 

Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.

Raziskava o najpomembnejših slovenskih izzivih v zvezi s trajnostnim razvojem, ki jih je mogoče rešiti s spremembami ravnanja posameznikov

V okviru projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki smo ga izvajali od marca 2012 do avgusta 2013, smo izvedli raziskavo o najpomembnejših slovenskih izzivih v zvezi s trajnostnim razvojem, ki jih je mogoče rešiti s spremembami ravnanja posameznikov. 

Namen projekta je bil preko športnih dogodkov doseči spremembe v delovanju posameznikov in organizacij in tako prispevati k doseganju trajnostnega razvoja.

Okoljske migracije vprašanje varnosti ali pravičnosti?

Dokument Okoljske migracije vprašanje varnosti ali pravičnosti, ki je nastal v okviru projekta Okoljske migracije in okoljski begunci leta 2016 si lahko preberete na tej povezavi.