Zgibanka Za prihodnost nevladnih organizacij v Sloveniji

 

Zgibanka Za prihodnost nevladnih organizacij v Sloveniji je nastala v okviru programa Dobra družba, ki ga je izvajala Umanotera. Program si je prizadeval izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Njegov temeljni namen je bil izkoristiti spregledani potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.

Časopis o viziji nevladnega sektorja – JUTRI

Časopis o viziji nevladnega sektorja – JUTRI je bil izdan v okviru programa Dobra družba, ki ga je izvajala Umanotera. Program si je prizadeval izboljšati pogoje za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev organizacij civilne družbe in jim tako omogočiti, da s prispevki na različnih področjih dvignejo kakovost življenja v Sloveniji. Njegov temeljni namen je bil izkoristiti spregledani potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.

Obisk v naravi – Kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji

Zloženka Obisk v naravi (september 2018) predstavlja kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji. Smernice temeljijo na že uveljavljenem, a ne zapisanem konsenzu slovenske družbe in je neke vrste dogovor med lastniki zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki svoje dejavnosti izvajajo v naravi, ostalo civilno družbo in pristojnimi institucijami. Cilj kodeksa je bolje informirati obiskovalce narave ter turiste, kako se v Sloveniji obnašamo v naravi.

 

Novičniki Dovolj za vse

V okviru projekta Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri smo izdali 4 e-novičnike z aktualnimi vsebinami o SUŽV v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Dostopni so na naslednjih povezavah: Novičnik Dovolj za vse (junij 2018)

Novičnik Dovolj za vse (julij 2018)

Novičnik Dovolj za vse (oktober 2018)

Novičnik Dovolj za vse (december 2018)

 

 

 

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri: Katalog dobrih praks

Katalog dobrih praks s podrobnimi opisi 12 dobrih praks (julij 2016) je nastal v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.