Ogljični odtis: uvod za podjetja in organizacije

ogljicni odtis naslovkaUmanotera, 2009

Najpomembnejši toplogredni plin, ki ga ustvarjajo človeške dejavnosti, je ogljikov dioksid (CO2). Praktično vse človeške dejavnosti povzročajo izpuste CO2, posledica teh pa so podnebne spremembe.

Read more

Kupuj bolje – kupuj manj

kupuj bolje naslovkaUmanotera, 2004

V mnogih izdelkih te znajo presenetiti sintetične kemikalije, ki skozi kožo, s hrano ali z vdihavanjem pridejo v telo, se tam kopičijo in ti lahko škodujejo. Možna tveganja so znana, zato jih upoštevaj, ker jih proizvajalci namesto tebe ne bodo.

Read more

Presoje vplivov na okolje, Mehanizem udeležbe javnosti v procesih okoljskega odločanja

presoja_vplivi_okoljeAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Ta povzetek je pripravljen v sklopu projekta z naslovom Trije vidiki delovanja NVO na treh področjih okoljskega pravnega reda. Prvi vidik projekta vsebuje pregled in oceno dosedanjih izkušenj sodelovanja javnosti v procesu presojanja vplivov na okolje v upravnem postopku izdajanja dovoljenj za poseg v okolje. V drugi fazi smo izvedli ekspertno delavnico in na podlagi njenih rezultatov ter rezultatov statistične obdelave zakonodajalcu, upravnim organom, investitorjem in državljanom pripravili niz priporočil za izboljšanje učinkovitosti postopka PVO.

Read more

Postopek presoje vplivov na okolje za začetnike, Mehanizem sodelovanja in udeležbe javnosti

PVO_za_zacetnike_dAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Priročnik Postopek presoje vplivov na okolje, Mehanizem sodelovanja in udeležbe javnosti je vodič po upravnem postopku presoje vplivov na okolje. Ta postopek, določen v Zakonu o varstvu okolja, predvideva sodelovanje javnosti. Nekatere vrste posegov v prostor lahko bistveno spremenijo, ogrozijo ali kako drugače vplivajo na naše življenjsko okolje. Sodelovanje javnosti v postopku izdajanja gradbenega ali lokacijskega dovoljenja za poseg v prostor omogoča varstvo naše ustavne pravice do življenja v zdravem življenjskem okolju. Da bi to pravico učinkovito zavarovali, moramo poznati ne samo postopek presoje vplivov na okolje, ampak tudi njegovo vsebino.

Read more

Moje pravice in moje koristi, Državljanske pravice pri varovanju okolja

moje pravice naslovkaAlbin Keuc

Umanotera, 2002

Vsak državljan ima pravico živeti v zdravem življenjskem okolju. Smoter okoljske politike je, da vzpostavlja in upravlja dejavnosti za ustvarjanje kakovostnega in zdravega življenjskega okolja za nas vse. Temeljni pravni akt okoljske politike v Sloveniji je Zakon o varstvu okolja, ki nam vsem omogoča dostop do informacij o okolju in sodelovanje pri odločanju o posegih v naše življenjsko okolje.

Read more

Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 1. zvezek, Ključ za iclejev priročnik za okoljsko upravljanje

iclei_1_sHewitt Nicola

Umanotera, 1997

Projekt za pripravo priročnika je bil zasnovan z namenom, da ponudi informacije ter znanje in izkušnje vsem, ki sodelujejo pri odločanju o okoljskem upravljanju na lokalni ravni v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Priročnik je namenjen zlasti tistim, ki so v lokalni skupnosti odgovorni za okoljsko upravljanje in predstavnikom lokalne samouprave. Usmerjen je v srednje velika in majhna mesta ter naselja. Cilj in namen je svetovati o vprašanjih ravnanja z okoljem, ki se odpirajo, kadar ljudje živijo blizu skupaj in razvijajo skupnosti, ki so večje od nekaj kmetij, torej mesta in naselja, kjer je verjetno potrebna komunalno urejena oskrba z vodo in je treba pobirati in odvažati smeti.

Read more

Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 2. zvezek, Priročnik za načrtovanje okoljskih dejavnost

iclei2Hewitt Nicola

Umanotera, 1997

V 28. poglavju Agende 21 je vključen poziv vsem lokalnim skupnostim, naj pripravijo lastne lokalne agende 21, v katerih naj splošne cilje Agende 21 preoblikujejo v konkretne načrte in dejavnosti za svoje posebne in značilne lokalne razmere.

Read more

Iclejev priročnik za okoljsko upravljanje v lokalnih skupnostih, 3. zvezek, Inštitucionalni okvir za okoljsko upravljanje na lokalni ravni

iclei prirocnik 3 naslovkaHewitt Nicola

Umanotera, 1997

Po drugi svetovni vojni problemi urbanega okolja zaradi industrializacije eksponencialno naraščajo. Zato velemesta in mesta danes tarejo različni problemi: onesnaženi zrak, voda in zemlja; izčrpani naravni viri; hrup; poškodovane krajine; zmanjšanja biotska raznovrstnost (manjše število živalskih in rastlinskih vrst); izguba zelenega prostora; kopičenje motornih vozil in ceste, ki so se spremenile v kanale avtomobilskega prometa, namesto da bi bile prostor za prebivalce in otroke in propadanje zdravja ljudi.

Read more