Kaj tvegam z gensko spremenjenimi organizmi?

Tveganja_GSOMarjana Dermelj

Umanotera, 2005

Razvoj znanosti nam je med drugim omogočil tudi prenos dednega materiala med tistimi organizmi, ki po naravni poti ne morejo izmenjati svojih genov. Gensko spremenjene organizme (GSO) danes uporabljamo predvsem v živilski in farmacevtski industriji, v zadnjem času pa tudi v poljedelstvu. Nekateri strokovnjaki takšne posege ocenjujejo kot neškodljive za ljudi oziroma okolje. Druge skrbijo nepredvidljivi stranski učinki.

Read more

Will enlargement weaken EU policy on GMOs? EU enlargement – GMO through the backdoor of EU accession?

Schweiger Thomas, Iza Kruszewska, Geert Ritse

Umanotera, 2003

This report provides an overview of the main laws of the European union pertaining to genetically modified organisms, used in food and agriculture. The fast speed of commercialisation of genetically modified seeds and food and the unforeseen consumer rejection of GM food in the EU, has resulted in continuous of existing EU laws and a plethora of proposed new legislation. Despite the dynamic nature of EU policy on GMOs, one thing is clear, the EU is moving towards more transparent and increasingly restrictive laws regulating GMOs.

Read more

Odgovornost kmetov, povezana z uporabo gensko spremenjenih organizmov, Pravna vprašanja v zvezi z gojenjem gensko spremenjenih organizmov

Odgovornost kmetov naslovkaMoeller David R.

Umanotera, 2002

Besedilo je nastalo v Združenih državah Amerike in je namenjeno osveščanju ameriških kmetov o tem, s kakšnimi vrstami odgovornosti se lahko v prihodnje soočajo zaradi gojenja gensko spremenjenih organizmov. Čeprav je razlaga potencialnih odgovornosti prilagojena pravnemu sistemu v ZDA, bo v pomoč tudi slovenskim kmetom, ki se bodo morda soočali s podobnimi problemi, če bomo v Sloveniji dovolili sproščanje GSO v okolje.

Read more

Slovenia – A GMO-free zone, The only way to protect biodiversity and ensure organic agriculture can thrive

slovenia gmo naslovkaKruszewska Iza

Umanotera, 2002

This report is the result of investigative research undertaken to determine the current level of commercialisation of genetically engineered crops and foods and the degree of regulatory oversight over genetic technologies in Slovenia. Its purpose is to prevent Slovenia from becoming a dumping ground for this dangerous technology and its products, many of which have been rejected by the market in the EU.

Read more

Komu koristi in kdo bo plačal igro z geni?

gso_pozivKoalicija nevladnih organizacij za Slovenijo

Umanotera, 2002

Poziv slovenskih nevladnih organizacij vladi in poslancem državnega zbora za zaščito državljanov Slovenije pred tveganji, povezanimi z uporabo gensko spremenjenih organizmov.

Slovenija – območje brez gensko spremenjenih organizmov (GSO), Edini način za zaščito raznovrstnosti in za razcvet ekološkega kmetijstva

slovenija brez gso naslovkaKruszewska Iza

Umanotera, 2001

Poročilo je rezultat raziskave, ki je bila narejena z namenom, da se določi trenutna stopnja komercializacije gensko spremenjenih rastlin in stopnja pravnega nadzora nad genskimi tehnologijami v Sloveniji. Namen poročila je preprečiti, da bi Slovenija postala odlagališče za to nevarno tehnologijo in njene izdelke.

Read more

G in S in O, Pravica do izbire, označevanje gensko spremenjenih živil

gsoZveza potrošnikov Slovenije, Umanotera, 2001

Razvoj genskega inženirstva nam je med drugim omogočil tudi prenos dednega materiala med tistimi organizmi, ki po naravni poti ne morejo izmenjati svojih genov. Organizme, ki so spremenjeni na tak način, danes uporabljamo predvsem v prehrambni in farmacevtski industriji, v zadnjem času pa tudi v poljedelstvu. Mnenja glede uporabe GSO so različna. Nekateri strokovnjaki takšne posege ocenjujejo kot neškodljive za ljudi oziroma okolje, druge pa skrbijo nepredvidljivi stranski učinki, ki jih lahko ima prenašanje genov z enega organizma na drugega. Read more

Širitev EU in gensko spremenjeni organizmi: zasledovanje pomične tarče, Posledice širitve EU za vzhodnoevropsko kmetijsko in prehrambno politiko

pomicna_tarcaThomas Schweiger

Umanotera, 2001

Poročilo podaja pregled glavnih zakonov EU za področje GSO, ki se uporabljajo v hrani in kmetijstvu in ki so jih pridružene članice iz SVE prenesle v domačo zakonodajo. Zavrnitev gensko spremenjene hrane s strani potrošnikov v EU povzroča stalno spreminjanje zakonov in nastanek številnih novih zakonodajnih predlogov. EU si prizadeva za preglednejše in strožje zakone na tem področju. Predstavljene so prenekatere težave novih članic z usklajevanjem lastne zakonodaje s spreminjajočo se zakonodajo EU.

Read more