Življenje na zavarovanih območjih

zavarovana%20obmBarbara Skaberne, urednica

Umanotera, 2005

Posvet z naslovom Življenje na zavarovanih območjih je potekal 17. decembra 2004, v dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani. Organizirali so ga sodelavci Državnega sveta RS, Umanotere ter Kulturnega društva Naša Slovenija – Slovenia Nostra. Namen posveta je bil spodbuditi razmislek in dialog o vlogi in pomenu zavarovanih območij ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.

Read more